Oberufer kerstspel

Het Oberüfer-kerstspel

Het is misschien een wat eigenaardige gedachte… Als Maria van de Engel te horen krijgt dat ze als tienermoeder ongewenst zwanger is, draagt ze de opdracht om een bijzondere veerkracht te vinden. Ze moet op zoek naar zingeving, voor zichzelf en in verbinding met anderen, om dit nieuwe leven een toekomst te bieden.

Als we er dit jaar voor kiezen om ons kerstspel op te voeren in Hoeve Hangerijn, heeft dit uiteraard te maken met de schitterende locatie, te midden van een natuurdomein. Gezien we ten dele buiten spelen, wordt het een zoeken naar veerkracht ten aanzien van de natuurelementen, zowel voor ons als voor ons jong of ouder publiek. In deze hoeve betracht men echter ook mensen met een belemmering, in verbinding met de natuur én de buurt, via de dieren, of via handwerk kansen te bieden: een inclusie-project!

Als we ons spel dit jaar op deze locatie spelen, is het om dit project te steunen. We houden ons mensen met een belemmering, of hun ouders voor ogen. Net als Maria krijgen zij te horen dat hun leven er anders uit zal zien, dat ze liefst in verbinding met anderen een andere eigen weg zullen moeten zoeken. En vaak doen ze dit met veel veerkracht! Hun opdracht leidt niet zelden tot bijzondere tederheid.

In families is het belangrijk dat er verhalen verteld worden over vroeger, niet zelden over moeilijke tijden, waar de familie zich een weg doorheen gezocht heeft. Dit houdt jonge mensen voor dat ze ook iets van die veerkracht in zich dragen.

Grote religieuze verhalen doen dit ook! Ze wijzen ons aan dat er bijzondere krachten in ons aanwezig zijn. In het kerstspel ligt het tedere, van bij het begin van het spel, in het grote belang van alles en iedereen te groeten. Wees gegroet, klinkt steeds opnieuw. De herders, missen elkaar, gaan ei zo na op de vuist… maar zoeken ook elkaars warmte. En vooral, ze gaan op zoek naar ‘het jezuskind’, om het innig te begroeten.

We stelden de voorbije jaren, zowel bij onszelf als bij ons soms zeer verscheiden publiek, telkens opnieuw vast, dat dit kerstspel, wanneer het met bezieling én getrouw aan de overlevering gebracht wordt, écht beroert. Het roept, zo gepast met de kerstdagen, iets warms en veerkrachtigs op. Het heeft iets volks, iets ouds, maar ook iets verhevens en fris. Dit is de reden dat we dit spel, als directe aanloop naar kerstdag, elk jaar opnieuw brengen. Voor de kinderen en jongeren van de Brugse Steinerschool. Voor ouders en vrienden van de school. Getrouw aan de opdrachtverklaring van de school (de grondsteenspreuk) willen we ook stralen naar buiten. Dit jaar door letterlijk naar buiten te gaan, naar Hoeve Hangerijn. We spelen er als het weer het een beetje toelaat, op verschillende locaties van het domein. Speciaal ook voor de buurt en de verenigingen verbonden met deze Hoeve.

 

 

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be