Onze School

 

‘Met hart en ziel naar de Guido Gezelleschool’

De Guido Gezelleschool ligt in Assebroek, een randgemeente van Brugge, in een aangename en rustige om­geving. De school is vlot bereikbaar met privé- of openbaar vervoer. Op het omsloten schoolterrein van 1 ha werd in 2000 een volledig nieuwe school gebouwd.

Onze school bestaat uit een basisschool en een middelbare school (ASO) en biedt onderwijs volgens de Rudolf Steinerpedagogie aan kinderen van 3 tot 18 jaar. Na een schooltraject vanuit één visie, maar afgestemd op al die verschillende levensfasen, kunnen de leerlingen hun levensweg en opleiding in vele richtingen vervolgen, tot op universitair niveau.

In de basisschool vinden we drie kleuterklasjes en zes lagere schoolklassen met in totaal ongeveer 180 leerlingen. In de middelbare school telt men gemiddeld 150 leerlingen, verdeeld over zes leerjaren.

Om en nabij 35 leerkrachten verzorgen er het onderwijs. De klastitularissen begeleiden hun leerlingen over meerdere jaren. De vakleerkrachten zijn experts op hun gebied (waaronder, naast klassieke schoolvakken, ook verschillende ambachten als schrijnwerk, boekbinden, mandenvlechten). De zorgleerkrachten ondersteunen waar leerproblemen opduiken. En dit alles in een team dat zich bewust is van het belang van intensieve samenwerking rond dat éne thema: de groei en ontwikkeling van de kinderen die ons zijn toevertrouwd.

De schooldagen worden met denk- en doe-activiteiten zo harmonisch en evenwichtig mogelijk ingedeeld. Elke schooldag begint om 8u30 en eindigt om 15u (basisschool) of 16u (middelbaar, afwijkingen mogelijk). Op woensdagen eindigt de schooldag om 12u.

Voor kleuters en lagere schoolkinderen bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van naschoolse kinderopvang tot 18u (met uitzondering van de woensdagen).

Op andere pagina’s van deze website vindt u meer informatie over onze achtergrond (met name de Rudolf Steinerpedagogie), de dagdagelijkse werking, lesinhouden en aanpak en over onze organisatie. Verder geeft overvloedig fotomateriaal u misschien al een impressie. Van harte welkom, hier op de website en daar, op onze school.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be