Het kleuterhuis

De wereld is goed!

Momenteel hebben we drie kleuterklasjes, waarvan één buitenklas, met 17 tot 20 kinderen van 4 tot 6 à 7 jaar. Broertjes en zusjes komen in dezelfde klas. Geen grote groepen waar je kleintje verloren loopt, maar warm en geborgen, net als thuis.
De peuters zijn welkom vanaf 2,5 jaar en blijven bij hun juf tot hun 4e verjaardag

Kleuters blijven drie à vier jaar bij dezelfde juf. Zo krijgt zij de mogelijkheid het kind écht te leren kennen en begrijpen. De kleuterjuf schept een geborgen sfeer en een rustige omgeving, waar het goed is om te spelen en werken. Ze omhult elk kind, groot of klein, met een warme en diepe belangstelling.

 

Het spel centraal

Het werk van de kleuter is zijn spel. Dankzij de fantasie is in dat spel alles mogelijk. De fantasie vervult de kleuter met enthousiasme, geeft hem rode wangen, bezorgt hem warme handjes en voetjes en houdt hem gezond.

Spelend leert de kleuter het meest, vanuit de nabootsing. Niet door intellectuele leerstof, die van onze kleuters mini-volwassenen maakt, niet door pré-schrijven en rekenen en niet door kant en klaar plastic speelgoed, dat niet meer tot de verbeelding spreekt.

 

Ritme en herhaling

Ritme en herhaling geven houvast aan een kind en zorgen voor vertrouwen en innerlijke zekerheid. Een gezonde kleuter wil trouwens de dingen altijd opnieuw beleven: nog eens dat sprookje horen, nog eens dat liedje zingen, nog eens dat dansje doen. Door herhaling werkt alles dieper in. 

Een dag in de kleuterklas kent een steeds terugkerend ritme. Ook de week kent een vaste structuur (broodbakdag, schilderdag …). Het grote jaarritme drukt zich uit in de jaarfeesten, waar de kinderen keer op keer sterk naar toeleven.

 

Klaar voor de volgende stap

Als het kind rond 6,5 jaar school- en leerrijp wordt, kan het de overstap maken naar de eerste klas. De ontwikkelingspedagogie die steunt op de antroposofie toont aan dat de meeste kinderen pas dan op álle gebieden voldoende ontwikkeld zijn om de grote stap naar het leren te zetten. Kinderen geboren in de tweede helft van het jaar, mogen dus meestal een jaartje langer in de kleuterklas blijven spelen.

Het schoolrijpheidsonderzoek geeft hierin een gefundeerd advies, gebaseerd op de vele observaties door de kleuterjuf, eventueel door een (antroposofisch) arts en de zorgmensen en, indien nodig of gewenst, bijkomende testen door het CLB.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be