Lessenpakket

In onze  school kan je maar één enkele studierichting volgen, nl. de richting 'Rudolf Steinerpedagogie' binnen het Algemeen Secundair Onderwijs (ASO) die de volgende vakken omvat :

  Klas 7 Klas 8 Klas 9 Klas 10 Klas 11 Klas 12
  Cultuurbeschouwing 1 1 1 1 1 1
  Aardrijkskunde 1 1 1 1 1 1
  Biologie (1) 1 1 1 1 1,5 1,5
  Chemie (2) 1 1 1 1 1,5 1,5
  Duits - - - 1 1 1
  Engels 2 2 2 2 2 2
  Esthetica - - 1,5 1 1 1
  Exploratie - - 1 2 1 1
  Expressie (3) 4 3 3 2 3 3
  Frans 3 3 3 3 3 3
  Fysica (4) 1 2 1,5 1 1 1,5
  Geschiedenis 2 2  1,5 1,5 2 1,5
  Lichamelijke Opvoeding 2  2 2 2 2 2
  Muzikale Opvoeding 2 2 2 2 1 2
  Nederlands 5 5 4 4 4 4
  Plastische Opvoeding 2 2 2,5 2,5 3 2
  Wiskunde 5 5 4 4 4

4

(1)   vakbenaming in de 7e klas: natuurwetenschappen

(2)   vakbenaming in de 7e en 8e klas: natuurwetenschappen

(3)   vakinvulling: houtbewerking, handwerk, koperslaan, mandenvlechten, weven, sculptuur

(4)   vakbenaming in de 7e en 8e klas: techniek

 

 

Naast deze door de overheid gesubsidieerde vakken, bieden we als Rudolf Steinerschool nog meer aan: individuele jaar- en eindwerken, jaarfeesten, koor en extra-murosprojecten worden als wezenlijke en verplichte activiteiten beschouwd en zo ook geëvalueerd.
Voor jaarfeesten die na de schooluren worden georganiseerd kan de school kiezen voor een vrijwillige aanwezigheid.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be