Organogram

 • De algemene vergadering
  Alle ouders en alle leerkrachten kunnen lid worden van ófwel de vzw Guido Gezelleschool ófwel de vzw MSV Brugge. Beide vzw’s roepen twee maal per jaar hun leden samen. Enerzijds om jaarcijfers en grote lijnen te bespreken en goed te keuren. Anderzijds om vertegenwoordigers van leraren en ouders naar het bestuur af te vaardigen.

   
 • Het bestuur
  Het bestuur bestaat uit een aantal leerkrachten uit de verschillende afdelingen en uit een aantal ouders van de basis- en de middelbare school, die voor de duur van een jaar worden verkozen door de algemene vergadering.


  Dit coördinerend bestuur (want uit twee vzw’s gevormd) is in feite het hoogste orgaan binnen de school. Het zet de grote lijnen uit, weliswaar in voortdurende communicatie met de teams van leerkrachten en het forum. Bovendien laat het zich ondersteunen door verschillende werkgroepen (zoals Financiën, Gebouwen, PR …), waar ook weer ouders en leerkrachten in zetelen. Een andere belangrijke taak van het bestuur is de aanstelling (en evaluatie) van het coördinatieteam.

 

 • De teams van leerkrachten
  De teams van leerkrachten van de basisschool en de middelbare school vergaderen wekelijks. Meestal doen ze dat elk afzonderlijk, maar regelmatig vergaderen ze ook samen. Uiteraard zijn de onderwerpen het vaakst van pedagogische aard (er wordt zeer veel aandacht besteed aan de bespreking van leerlingen), maar van tijd tot tijd gaat het hier ook over beleidsmatige zaken. Die komen uit of stromen door naar het coördinatieteam of bestuur.

 • Het forum
  Om de hele schoolgemeenschap in het beleid van de school te betrekken wordt er regelmatig een forumavond ingericht, waarop alle ouders en leerkrachten worden uitgenodigd. Hier zijn coördinatieteam of bestuur het luisterend oor. Het is de bedoeling dat alles wat in het forum klinkt op een of andere wijze verder opgenomen wordt.

 

 • De werkgroepen
  Binnen de school fungeren ook een aantal werkgroepen, elk met een eigen taakomschrijving. Deze werkgroepen worden van tijd tot tijd uitgenodigd, besproken en geëvalueerd door het bestuur. Enkele werkgroepen:



  > De werkgroep Gebouwen


  > De werkgroep Financiën


  > De werkgroep Public Relations


  > De werkgroep Geschenkenbeurs


  > De werkgroep Nieuwsbrief/Schrijverke


  > De Poppennaaigroep

 

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be