Zorg

Het zorgteam ondersteunt de leerkrachten door de zorgvraag van een aantal kinderen samen op te volgen. Per lagere school-klas gaat eenzelfde zorgpersoon mee op weg doorheen de jaren. Ook in het kleuterhuis is een zorgpersoon actief.


De aanpak van leerproblemen verloopt als volgt:

 

  • De leerkracht signaleert het probleem aan iemand van het zorgteam.
  • Afhankelijk van de complexiteit van het probleem kan de zorgpersoon zelf de diagnose stellen of vraagt hierbij hulp aan een antroposofisch arts of wordt de diagnose gesteld door een andere deskundige van buiten de school .
  • Voor een tijdelijke ondersteuning kan de leerling geholpen worden door de mensen van het zorgteam.
  • Voor een langdurige ondersteuning en bij complexere problemen worden de ouders doorverwezen naar externe hulpverleners.
  • Deze hulp wordt aan het klasgebeuren gelinkt en opgevolgd via het organiseren van M.D.O.’s (Multi Disciplinair Overleg), waarop de ouders, de therapeut, de klasleerkracht, een C.L.B.-medewerker en de zorgpersoon van die klas aanwezig zijn.
  • Wanneer blijkt dat, ondanks alle ondersteuning of gezien de problematiek, duidelijk wordt dat wij als school geen antwoord kunnen geven op de zorgvraag van het kind, dan wordt samen met de ouders en met de steun van het  C.L.B. gezocht naar een andere school.
Vormtekening
Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be