Onze visie

Op de Guido Gezelleschool wordt gewerkt vanuit de steinerpedagogie, door Rudolf Steiner vanuit de antroposofie in ontwikkeling gebracht.

De steinerpedagogie stelt de ontwikkeling van het kind centraal, in al zijn aspecten: op het vlak van denken, voelen en willen. Deze pedagogie knoopt ook aan bij de leeftijdsfase waarin het kind zich bevindt. Zo wordt de leerstof materiaal waardoor je je als leerling kunt ontwikkelen: de juiste uitdaging op het juiste moment.

De kunstzinnige aanpak en de afwisseling met de doe- of wilsvakken zorgen ervoor dat het kind op verschillende manieren wordt aangesproken en dat een waaier van kwaliteiten tot leven wordt gewekt.

Zo proberen we mensen groot te brengen die zich later vrij voelen in hun ziel en die met hun talenten hun vrije bijdrage aan de wereld kunnen verwerkelijken.

Om dit mogelijk te maken moet een school vrij zijn van al te strakke overheidsinmenging. Vandaar dat in steinerscholen een eigen leerplan bestaat met eigen goedgekeurde leerdoelstellingen.

Natuurlijk is ook de steinerpedagogie voortdurend in beweging – elke tijd stelt zijn eigen vragen en elke tijd vindt zijn antwoorden. Door wekelijks te overleggen, onze leerlingen heel zorgvuldig op te volgen, ons te laten inspireren door de antroposofie en door te spreken met ouders proberen we alert te blijven. Een school van deze tijd zijn, met behoud van traditionele waarden, is een belangrijk streefdoel.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be