Religieus aspect

Een Christelijke inhoud benadrukt door de jaarfeesten.

Een Steinerschool is een christelijke school. Niet in de confessionele zin, maar door de inspirerende inhoud van waaruit wordt gewerkt.
Er wordt gestreefd naar verdieping en bezinning, naar eerbied voor het hogere, naar respect en begrip voor de wil van de medemens. Daarom wordt er in het hele schoolgebeuren plaats gemaakt voor eerbied, goedheid, schoonheid en waarheid, en worden sprookjes, heiligenlegenden, biografie├źn, bijbelverhalen, mythen en sagen verteld. Dat alles maakt deel uit van de Christuskracht die in het hele onderwijsgebeuren werkzaam is. In het uur cultuurbeschouwing krijgt deze christelijke inspiratie nog explicieter vorm en nadruk.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be