Rudolf Steiner

“De leerstof is geen doel op zich, maar een middel om het wezen van het kind te doorgronden, het te voeden, ten volle tot ontplooiing te brengen, en zo nodig te helen.”

Rudolf Steiner werd in 1861 geboren in Kraljevec, toen Hongaars grondgebied. Hij studeerde aan de Technische Hogeschool in Wenen en promoveerde in 1891 tot doctor in de filosofie te Rostock.

Op jonge leeftijd al had hij ervaringen van een niet-zintuiglijk waarneembare wereld. Door zijn denken steeds verder te ontwikkelen kon hij op een exact-wetenschappelijke manier doordringen in die niet-zintuiglijke realiteit.

Wat hij daar aan inzichten verwierf, werd de inhoud van de 'antroposofie', een geesteswetenschap waaruit allerlei vernieuwende bewegingen ontstonden. Naast een pedagogische beweging was antroposofie ook de bakermat van vernieuwde geneeskunde, heilpedagogie, landbouw, kunst, maatschappijleer, natuurwetenschappen en christologie.

De antroposofie is dus ook de bron van onze pedagogie. Zij ziet de mens als een individualiteit, maar ook als een burger van twee werelden. Van onze wereld en maatschappij, gebonden in tijd en ruimte, en van een veel grotere en vrijere wereld van de geest. Dat vraagt om een ‘verzoening’. Je zou de antroposofie kunnen omschrijven als een praktische levensbeschouwing, die toont hoe de mens zich kan herverbinden met zichzelf, met de medemens, en met zowel de zichtbare als de onzichtbare wereld.

Vooral tijdens en na de verwoestende en shockerende Eerste Wereldoorlog werd steeds duidelijker dat er nood was aan vernieuwende ideeën. Maar liefst van al moesten die ideeën praktisch zijn. Zo kreeg Rudolf Steiner in 1919 een vraag van de arbeiders en de directeur van de Waldorf Astoria sigarettenfabriek in Stuttgart om voor hun kinderen een school in te richten. Het antwoord op die vraag leidde tot de allereerste Steinerschool.

De antroposofie is een belangrijke (inspiratie)bron voor de leerkrachten maar behoort niet tot de leerstof op school. Dat zou in strijd kunnen zijn met de wens dat elk kind als volwassene zijn eigen authentieke en wezenlijke bijdrage kan leveren aan de samenleving.

Steinerschool 'Guido Gezelle' Brugge - Astridlaan 86 - 8310 Assebroek - tel 050 37 00 75 - basis(at)steinerschoolbrugge.be - middelbaar(at)steinerschoolbrugge.be